Autora: Alícia Buxedas Cos
Premi Acupuntury a la Investigació Clínica del Master d’Acupuntura del Campus Docent de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu de Barcelona.

Llegir l’article complet (pdf)

Resum

Objectiu: Observar la resposta en el tractament de la incontinència urinària femenina utilitzant tècniques de la medicina tradicional xinesa associades a la fisioteràpia.

Metodologia: Estudi descriptiu en el qual es va classificar el grau de severitat d’incontinència a l’inici i al mes de l’inici del tractament de les pacients. També es va valorar la qualitat de vida inicial i final amb els qüestionaris KHQ i ICIQ-SF.

Resultats: El 75% de les pacients van reduir el grau de severitat de la incontinència. El 87,5% de les dones, van reduir el grau d’afectació de la qualitat de vida segons el KHQ. Pel què fa al ICIQ-SF, hi va haver millora en totes les pacients.

Conclusió: Malgrat els resultats positius obtinguts, calen més estudis amb una mostra poblacional més gran i una major temporalització per a poder investigar l’efectivitat d’aquest tractament a curt, mig i llarg termini.